torsdag, marts 20, 2008

Kærlighed og Respekt for den Oplyste By

Imām ash-Shāfi'ī sagde:

Jeg bemærkede nogle heste fra Khorosan uden for Maliks [Ibn Anas] dør. Jeg har aldrig set andre heste der var bedre end dem. Jeg sagde til Malik, "Hvor er de smukke!" Han sagde, "Disse er en gave fra mig til dig." Jeg sagde, "Behold en for dig selv for ridning." Han sagde, "Jeg vil være skamfuld foran Allah over at træde med et dyrs hove på den jord hvor Hans Sendebud (Allāhs fred og velsignelser være med ham) ligger." (Ihya 'Ulum id-Din, bind 1, kapitel 1)


Imam Malik (Allah være ham Nådig) er blot ét eksempel ud af utallige fra de tidligste generationer af folk med en sand og oprigtig kærlighed til Allahs Sendebud (Allāhs fred og velsignelser være med ham). Dette er hvad en af de mest væsentlig ting der mangler blandt muslimer i dag; en oprigtig kærlighed til Allah (Den Ophøjede) og Hans Sendebud (Allāhs fred og velsignelser være med ham). [Fundet via Muwatta]

Imam al-Qadi 'Iyad al-Maliki ('alayhi al-Rahma) skrev i sit mesterværk, al-Shifa:

»There is no difference of opinion (la khilaf) in that the grave of the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) is the most virtuous land on earth.« (al-Shifa’ bi ta’rif huquq al-Mustafa, side 595)


Og må Allahs fred og velsignelser være med vor Mester Profeten Muhammad, hans noble familie og ædle ledsagere.

Kilde: Ghulam-e-Mustafa